EĞİTİMLER

AGH projelerinden birisinden kabul alarak projeleri kesinleşmiş olan adayların alması gereken bazı zorunlu eğitimler vardır. Bu eğitimler AGH projesinin olmazsa olmazlarından olmakla beraber, projenin hangi aşamada olduğuna göre, projenin ülkesine, gönderen ve ev sahibi kuruluşu ile Ulusal Ajans‘ına göre değişiklik göstermektedir.

Gerekli eğitimler;

  1. Ayrılış Öncesi Eğitim (Pre-Departure Training)
  2. Varış Sonrası Eğitimi (On-Arrival Training)
  3. Ara-Dönem Eğitimi (Mid-Term Training)
  4. Değerlendirme Toplantısı (Conclusion Meeting)

Yukarıda belirtilen eğitimler ve toplantılar, gönüllünün projenin hangi aşamasında olduğu ve o tarihte hangi ülkede bulunduğuna göre planlanır.

Ayrılış Öncesi Eğitimleri, ülkelerin Ulusal Ajansları ya da gönüllünün gönderen kuruluşu tarafından, gönüllü ülkesinden ayrılmadan önce organize edilir. AÖE’lerde gönüllülere AGH hakkında pratik yaşam bilgileri verildiği gibi, gönüllünün hakları ve proje süresince ne şekilde kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacağını noktasında detaylı bilgiler verilir, atölye çalışmaları yapılır.

Varış Sonrası Eğitimleri, yine ülkelerin Ulusal Ajansları ya da gönüllünün ev sahibi kuruluşu tarafından, gönüllünün projenin yapılacağı ülkeye yerleşmesinin ardından, 4-10 gün süreler ile yapılmaktadır. VSE’lerde gönüllülere, projeyi gerçekleştirecekleri ülke hakkında temel bilgiler verildiği gibi, yasal süreçlere konusunda da detaylı bilgiler verilerek, projeleri ve AGH konusunda bilinçlenmeleri sağlanır.

Ara Dönem Eğitimi, yine ülkelerin Ulusal Ajansları ya da gönüllünün ev sahibi kuruluşu tarafından, gönüllünün projeyi gerçekleştirdiği ülkede 2-6 gün arasında süre ile yapılmaktadır. ADE’lerde gönüllülere, proje sürecinin en etkin ve verimli şekilde nasıl sonuçlandıracağı, gönüllünün ve kuruluşun öğrenme sürecinin nasıl daha aktif hale getirileceği konusunda çalışmalar ve atölyeler düzenlenmektedir.

Değerlendirme Toplantıları, gönüllünün ülkesine dönmesinin ardından, bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajans tarafından organize edilir. Bu eğitime katılmak zorunlu olmadığı gibi, katılım göstermek gönüllüler için çok yararlı olmaktadır. Muhteşem bir öğrenme ve yaşam deneyiminin ardından gönüllünün ülkesinde yaşamına ne şekilde devam edeceği konusunda paylaşımların ve diğer gönüllülerle tecrübe aktarımı yapılmaktadır.

Gönderen ve Ev Sahibi Kuruluşlar, gönüllülerini inisiyatiflerine bağlı olarak, projenin tematik konusu ile ilgili olabilecek diğer eğitimlere gönüllünün katılımını isteyebilir, destekleyebilir ya da eğitimi doğrudan kendilerini verebilir.

yorumlar