Raporlama

Avrupa Gönüllü Hizmeti projesine katılan gönüllülerin, gönderen-ev sahibi-koordinatör kuruluşlar ile kıyaslandığında resmi olarak sorumlulukları ile raporlama sorumlulukları çok daha azdır. Bir AGH projesinde projenin tüm resmi işlemleri, aynı zamanda ev sahibi veya gönderen kuruluş da olabilen, koordinatör kuruluş tarafından yürütülüp, yönetilmektedir.

Bu bağlamda gönüllü, projenin paydaşı olan gönderen-ev sahibi-koordinatör kuruluşlar ile Ulusal Ajans’ın çalışmalarını kolaylaştırmak ve onların istedikleri belgeleri zamanında göndermek ve raporlamayı yapmak ile yükümlüdür. AGH’deki sorumluluklar için ilgili sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Gönüllü Hareketi‘nin ortağı olduğu ya da yürüttüğü bir projeye katılan gönüllü, proje süresince şu raporları hazırlamalı ve şu faaliyetleri sürdürmelidir:

  • 1-3 aylık dönemler için değerlendirme raporları,
  • AGH hakkında bir makale,
  • Proje sonu final raporu (final-report),
  • Youthpass sertifikası,
  • Ülkeye döndükten sonra AGH yapmak isteyen gençlerler tecrübe aktarımının sağlanması adına toplantı,

Görüldüğü gibi, gönüllünün hazırlamaktan sorumlu olduğu raporları ile katılmak göstereceği faaliyetler, kuruluşların sorumlulukları yanında oldukça azdır.

Unutulmamalıdır ki, bir AGH projesine katılım göstermenin büyük bürokratik işlemleri yoktur.

yorumlar